Over administratie- en belastingadviesbureau Haaften

Administratiekantoor HAAFTEN is een kantoor waar een persoonlijke benadering van u als cliënt hoog in het vaandel staat. Wij zijn, zoals onze naam zegt, gevestigd in Haaften in de West-Betuwe.

Wij zijn er voor de kleine-en middelgrote ondernemers. Als ondernemer wilt u weten wat er in uw onderneming speelt, zeker als het over financiële zaken gaat. Door uitbesteden van uw gehele (of een deel van uw) administratie aan ons, heeft u als ondernemer meer tijd voor de kernactiviteiten van uw onderneming.

Door onze betrokkenheid bij uw onderneming kunnen wij als vertrouwenspersoon met u meedenken en kunnen we objectieve adviezen geven. Dat is financiële ondersteuning waar u echt wat aan heeft.

Tevens vinden wij een direct persoonlijk contact met onze cliënten erg belangrijk. U doet bij ons zaken met een vast contactpersoon, zodat wij snel op uw wensen kunnen inspelen.

Deze website geeft u nadere informatie over onze financiële dienstverlening.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Particulieren

Administratiekantoor HAAFTEN neemt alle zorg uit handen op het gebied van belastingaangifte voor particulieren in Haaften en de omliggende regio. Wij berekenen uw belastbare inkomen zo laag als mogelijk.

Ook kunnen wij, als u dat wilt, het volgende voor u doen:
• aanvraag huur-en zorgtoeslag
• aanvraag kindgebonden budget

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ondernemers

Administratiekantoor HAAFTEN kan uw totale administratie verzorgen. Uw administratie is de basis van uw onderneming. Indien tijdig bijgewerkt en goed uitgevoerd, is de administratie een belangrijke informatiebron. Informatie over winstresultaten en –vergelijkingen met andere jaren staan overzichtelijk tot uw beschikking en kunnen een waardevol hulpmiddel zijn waarop u uw besluiten kunt baseren.

De geautomatiseerde verwerking doen wij met behulp van King een zeer goed en modern financiëel programma. Wij kunnen rapportages verzorgen die u nodig hebt om inzicht in uw bedrijf te krijgen.

Administratiekantoor HAAFTEN kan de volgende diensten voor u verzorgen:
• financiële administratie
• salaris administatie
• financiële zaken

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Verenigingen / Stichtingen

Administratiekantoor HAAFTEN kan de volledige boekhouding voor uw vereniging uit handen nemen. Daarbij staan gemak en zekerheid voor het dagelijkse bestuur centraal. Voortaan hebben openstaande vacatures in het bestuur geen invloed meer op de werkzaamheden en is de continuïteit van boekhouding te allen tijde gewaarborgd.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Nieuws

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van de nieuwssignalen, aanvaardt Administratie- en belastingadviesbureau Haaften noch de redactie enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.

Minderheidsaandeelhouders verzekerd

Zijn minderheidsaandeelhouders verzekerd voor de werknemersverzekeringen en dus premies WW, WAO, WIA en ZW verschuldigd?

Een BV heeft vier soorten aandelen: A, B, C en gewone. De gewone aandelen hebben in het totaal 28,47% stemrecht. Managers hebben ieder via een eigen management-bv een derde van de gewone aandelen, dus ieder 9,49%. Zijn de managers verzekerd voor de werknemersverzekeringen en dus premies WW, WAO, WIA en ZW verschuldigd? Zelf vinden ze van niet. De Belastingdienst oordeelt anders.

De rechter toetst of de managers hun werkzaamheden voor het bedrijf hebben verricht als werknemer.

Persoonlijk arbeid verrichten
Er is in de managementovereenkomsten een verplichting afgesproken om persoonlijk arbeid te verrichten. De managers konden zich niet zomaar laten vervangen.

Tegenprestatie voor de arbeid
Overeengekomen is ook dat het bedrijf een jaarlijkse vergoeding verschuldigd is voor de werkzaamheden. Die verplichting loopt door in geval van ziekte of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Gezagsverhouding
Uit de juridische structuur volgt dat de managers voor hun werkzaamheden onder het gezag staan van de vergadering van aandeelhouders. De aandeelhoudersvergadering is statutair bevoegd tot het geven van instructies, de bepaling van de beloning, en tot de benoeming, de schorsing en het ontslag van de managers. De managers hebben naast hun minderheidsbelangen in de structuur feitelijk een ondergeschikte positie ten opzichte van de aandeelhouders A, B en C.

Van zelfstandig ondernemerschap van de managers of een samenwerkingsverband vergelijkbaar met een maatschap is geen sprake. Ze genieten geen inkomsten uit andere bronnen en zijn verplicht om vijf dagen per week voor het bedrijf te werken. Dat ze wel zelf bepalen of zij voor het bedrijf willen werken maakt dit niet anders, omdat ook werknemers zelf kunnen bepalen of (en tegen welke voorwaarden) zij een dienstverband willen aangaan of niet.

Uitzondering?
De uitzondering van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder is niet van toepassing, omdat gelet op de hoeveelheid aandelen van 9,49% van ieder van de drie management-BV’s geen sprake is van bestuurders die in de vergadering van aandeelhouders een gelijk of een nagenoeg gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen. De rechtbank ziet in de omstandigheid dat de bestuurders een hoge beloning ontvangen voor hun werkzaamheden ook geen wettelijke grondslag voor een vrijstelling van de verzekeringsplicht.

Conclusie rechter
De rechtbank is van oordeel dat de arbeidsverhouding tussen het bedrijf en de managers een dienstbetrekking vormt, zodat zij als werknemers verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen.

Tip: Veel managers die via een management-BV opereren vinden de premies werknemersverzekeringen te hoog in relatie tot de kans dat zij persoonlijk een uitkering uit deze verzekeringen krijgen. Daarom willen ze geen verzekeringsplicht werknemersverzekeringen. Soms kan dat door de juridische structuur worden voorkomen. Dat luistert nauw, zoals uit deze uitspraak blijkt. We adviseren u hier graag over.

Contact

Gendershof 3
4175 AN  Haaften

KvK-nr 11067318
Beconnr 323421

T (0418) 592166
F (0418) 592636
E info@haaften-administratiekantoor.nl

Privacy verklaring

Velden met een * zijn verplicht.

Velden met een * zijn verplicht.