Over administratie- en belastingadviesbureau Haaften

Administratiekantoor HAAFTEN is een kantoor waar een persoonlijke benadering van u als cliënt hoog in het vaandel staat. Wij zijn, zoals onze naam zegt, gevestigd in Haaften in de West-Betuwe.

Wij zijn er voor de kleine-en middelgrote ondernemers. Als ondernemer wilt u weten wat er in uw onderneming speelt, zeker als het over financiële zaken gaat. Door uitbesteden van uw gehele (of een deel van uw) administratie aan ons, heeft u als ondernemer meer tijd voor de kernactiviteiten van uw onderneming.

Door onze betrokkenheid bij uw onderneming kunnen wij als vertrouwenspersoon met u meedenken en kunnen we objectieve adviezen geven. Dat is financiële ondersteuning waar u echt wat aan heeft.

Tevens vinden wij een direct persoonlijk contact met onze cliënten erg belangrijk. U doet bij ons zaken met een vast contactpersoon, zodat wij snel op uw wensen kunnen inspelen.

Deze website geeft u nadere informatie over onze financiële dienstverlening.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Particulieren

Administratiekantoor HAAFTEN neemt alle zorg uit handen op het gebied van belastingaangifte voor particulieren in Haaften en de omliggende regio. Wij berekenen uw belastbare inkomen zo laag als mogelijk.

Ook kunnen wij, als u dat wilt, het volgende voor u doen:
• aanvraag huur-en zorgtoeslag
• aanvraag kindgebonden budget

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Ondernemers

Administratiekantoor HAAFTEN kan uw totale administratie verzorgen. Uw administratie is de basis van uw onderneming. Indien tijdig bijgewerkt en goed uitgevoerd, is de administratie een belangrijke informatiebron. Informatie over winstresultaten en –vergelijkingen met andere jaren staan overzichtelijk tot uw beschikking en kunnen een waardevol hulpmiddel zijn waarop u uw besluiten kunt baseren.

De geautomatiseerde verwerking doen wij met behulp van King een zeer goed en modern financiëel programma. Wij kunnen rapportages verzorgen die u nodig hebt om inzicht in uw bedrijf te krijgen.

Administratiekantoor HAAFTEN kan de volgende diensten voor u verzorgen:
• financiële administratie
• salaris administatie
• financiële zaken

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Verenigingen / Stichtingen

Administratiekantoor HAAFTEN kan de volledige boekhouding voor uw vereniging uit handen nemen. Daarbij staan gemak en zekerheid voor het dagelijkse bestuur centraal. Voortaan hebben openstaande vacatures in het bestuur geen invloed meer op de werkzaamheden en is de continuïteit van boekhouding te allen tijde gewaarborgd.

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Nieuws

Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud van de nieuwssignalen, aanvaardt Administratie- en belastingadviesbureau Haaften noch de redactie enige aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.

BTW zonnepaneelhouders eenvoudiger

Binnenkort wordt de BTW voor zonnepaneelhouders eenvoudiger.

Zonnepaneelhouders worden als BTW-ondernemer aangemerkt vanwege de levering van de niet verbruikte stroom tegen betaling aan het energiebedrijf. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen zich als ondernemer aanmelden via het formulier opgaaf zonnepaneelhouders. In het formulier kunnen ze gelijktijdig kiezen voor de kleineondernemersregeling. Dan krijgen ze één aangifte, waarmee ze in een keer BTW terugvragen en afdragen. Binnenkort wordt het nog eenvoudiger.

Digitaal formulier
Er komt een digitaal formulier voor aanmelding en de kleineondernemersregeling. Daarmee is downloaden, printen en per post versturen verleden tijd.

Geen teruggaaf, geen aanmelding kleineondernemersregeling
Binnenkort komt er een goedkeuring dat als de zonnepaneelhouder geen belang heeft bij teruggave van BTW en de omzet zeer beperkt zal zijn (minder dan € 1.800 euro per jaar) aanmelding voor de kleineondernemingsregeling niet meer nodig is. Wanneer is dit voordelig? Bijvoorbeeld als u een bestaand huis koopt met zonnepanelen.

Ontwikkelingen in Europa
Momenteel vinden onderhandelingen plaats over een nieuwe richtlijn die de Europese lidstaten meer vrijheid moet bieden bij het vaststellen van verlaagde BTW-tarieven, voor onder meer zonnepanelen. Nederland is voorstander van een nultarief op zonnepanelen. Dit zou het huidige proces en de administratieve lasten, waar de zonnepaneelhouder de BTW eerst betaalt aan de leverancier en dan bij de Belastingdienst moet terugvragen, aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Maar hiervoor is wel instemming van alle andere lidstaten vereist.

Let op: In de praktijk blijven voorlopig nog wel complicaties optreden bij zogenaamde herinvesteerders. De kleineondernemersregeling is een vrijstelling zonder recht op aftrek. Om de BTW bij een nieuwe investering terug te kunnen krijgen, moet de zonnepaneelhouder zich afmelden voor de kleineondernemersregeling. Hiervoor geldt een opzegtermijn van vier weken. De opzegging gaat in per het eerstvolgende aangiftekwartaal dat minimaal vier weken na de opzegging ligt. Als de herinvestering plaatsvindt voordat de kleineondernemersregeling is beëindigd, is geen teruggaaf mogelijk of slechts een gedeeltelijke teruggaaf via een ingewikkelde herzieningssystematiek. Bovendien geldt een opzegging voor minimaal drie jaar, wat meebrengt dat de zonnepaneelhouder gedurende deze termijn BTW- en aangifteplichtig is voor alle opgewekte stroom. Dit weegt niet altijd op tegen het voordeel van een BTW-teruggaaf voor de (her)investering. Zonnepaneelhouders die zich voor het eerst in 2020 of later hebben aangemeld voor de kleineondernemersregeling dienen de regeling eerst drie jaar toe te passen voordat zij deze weer kunnen opzeggen. Voor (her)investeringen in deze periode kunnen zij geen teruggaaf van BTW krijgen.

Contact

Gendershof 3
4175 AN  Haaften

KvK-nr 11067318
Beconnr 323421

T (0418) 592166
F (0418) 592636
E info@haaften-administratiekantoor.nl

Privacy verklaring

Velden met een * zijn verplicht.

Velden met een * zijn verplicht.